Úvod

Vítejte na stránkách společnosti Jaca-Jasu, a.s., presentující inovativní materiály pro stavebnictví MIG – Energy Saving Paint (MIG-ESP)

Naše společnost Jaca-Jasu, a.s. se společně se svými partnery dlouhodobě zabývá problematikou zvyšování komfortu bydlení a užívání staveb, energetickými úsporami a s tím související použití materiálů a technologií, které by, kromě zmíněných úspor vykazovaly také šetrnost vůči životnímu prostředí a stálost svých fyzikálně technických vlastností. Nové technologie a inovace jsou potřebné k zachování dobrého zdraví a k udržení světa, ve kterém žijeme, pro nás i budoucí generace.

V duchu této firemní filosofie jsme navázali úzkou spolupráci s německou výrobní společnosti MIG – Material Innovative Gesellschaft mbH a stali se výhradním reprezentantem pro materiály MIG-ESP – Energy Saving Paint  pro Českou republiku.

Společnost MIG – Material Innovative Gesellschaft je intenzivně se rozvíjející společnost specializovaná na produkty šetrné vůči životnímu prostředí, které mají široké uplatnění v různých průmyslových odvětvích a ve stavebnictví. Společnost MIG demonstruje, jak lze přispívat k dosažení tohoto cíle prostřednictvím svých inovativních produktů a technologií.

Společnost Jaca-Jasu, a.s. se rozhodla uvést na český trh, z úzce specializované škály nabídky produktů společnosti MIG, nátěrové materiály aplikované na stavební konstrukce pro interiérové a exteriérové prostředí jako omítky a fasády.

Důvodem našeho rozhodnutí jsou naprosto unikátní vlastnosti nátěrových hmot, které lze shrnout do následující specifikace:

 • zlepšení tepelně izolačních vlastností
 • snížení vlhkostí
 • zrovnoměrnění vertikálního rozdělení teploty interiéru
 • zvýšení pohody prostředí v interiéru
 • zvýšení trvanlivosti povrchů
 • zvýšení odolnosti proti znečištění
 • zvýšení krycí schopnosti nátěrů
 • zvýšení stálosti a jasnosti barev
 • zvýšení odolnosti proti vzniku plísní stavebních konstrukcí a vnitřního inventáře.

Základem pro dosažení shora uvedených zlepšení je unikátní, světovým patentem chráněná  struktura nátěrových materiálů, vykazující:

 • vysokou schopnost odrazivosti infračervené složky tepelného záření
 • membránový efekt nátěrových materiálů, čímž se dosahuje postupného vysušování zdiva tím, že zbytkovou vlhkost zdiva membrána propustí do okolí, ale současně zabrání atmosférické vlhkosti se do stavební konstrukce dostat.

Na dalších stránkách společnosti Jaca-Jasu, a.s. uvádí detailní popisy fyzikálně technických vlastností produktů, technologické postupy pro jejich aplikaci, naměřená fakta a získané zkušenosti jakož i další informace o produktech, které jsou naší společností uváděny na trh v České republice.

Jsme rádi, že jsme a budeme schopni splňovat ty nejpřísnější požadavky našich zákazníků a přidáním hodnoty tak přispět k jejich podnikatelským úspěchům a zvýšení komfortu vlastností prostředí.

V České republice nyní zcela nové

MIG – World

 
TOPlist