MIG-ESP® Exteriér


Energeticky úsporná barva pro exteriér.

Energetický úsporný efekt až 40%.  /MIG-ESP INT+ESP EXT/

2015-04-24_085235


Použití: exteriér

MIG-ESP exteriér je plnohodnotná silikonová barva s vysokým procentem silikonového pojiva na základě modifikované silikonové pryskyřice v emulzi. Je velmi šetrná k životnímu prostředí, bez zápachu s vysokou krycí schopností. Je velmi vhodná jako korekční barva na minerální zateplovací systémy a energetický úsporné omítky, sanační omítkové systémy atd.

Více než 20 specifických komponent a speciální nanotechnologie spolupracuje s cílem dosáhnout optimalizovaný více-parametrický efekt v produktu, který poskytuje ideální teplotu a rovnováhu vlhkosti. Tyto vlastnosti mají pozitivní efekt na podstatné úspory energií.

Komponenty optimalizují odstranění par, jakož i hydroizolace. Kombinované na foto-katalytické aktivní složky, jejichž účinek vysoušení odstraňuje organické hmoty,  mikroorganismy a zápach prostřednictvím fyzikálního působení: Bez obsahu organických rozpouštědel s dlouhou životností, pružností a odolností proti UV záření. Zelený produkt. Žádné pesticidy, jen zdravé vnitřní ovzduší !

Díky své multifunkční schopnosti MIG-ESP® přináší příznačné výhody prakticky ve všech situacích:

Balení: 5 l, 15 l, 120 l, 1000 l    Vydatnost: cca 4-5 m² / l

Výhody MIG-ESP exteriér
•  Vysoká hodnota pH = 8,9
•  Reguluje vlhkost povrchu
•  Hladký povrch
•  Vyšší povrchová teplota
•  Nízké povrchové napětí
•  Referenční hodnota nízký jas, 20-10 (v závislosti na terénních podmínkách)
•  Ochrana proti kondenzaci
•  Optimální SD a W hodnoty
•  Úspora energie, objektivně závislé, až 40%
•  Výborná ochrana proti řasám
•  Plnění nerovností a trhlin až do 0,5 mm
•  Nízká tendence k znečisťování
•  Elasticita

 


 

Technický list


Technický list: MIG – ESP – energeticky úsporná barva pro exteriér.

Popis výrobku:
MIG – ESP exteriér je plnohodnotná silikonová barva s vysokým procentem silikonového pojiva na základě modifikované silikonové pryskyřice v emulzi. Šetrná k životnímu prostředí, bez zápachu a má vysokou krycí schopnost. Je velmi vhodná, jako korekční barva na minerální zateplovací systémy a energetický úsporné omítky, sanační omítkové systémy atd. .. Speciální ekologicky nezávadné složení produktu na bázi pryskyřic, silikonů a dalších komponent poskytuje ideální teplotu a rovnováhu vlhkosti. Tyto vlastnosti mají pozitivní efekt úspory energie. Barevné odstíny lze vybrat ze vzorníku MIG, nebo může být namíchaná na individuální žádost.

Vlastnosti:
- Energetický úsporný efekt až 40%.
- Redukuje CO2.
- Reguluje teplotu přes vysoký stupeň odrazu (míru reflexe).
- Působí preventivně proti řasám a houbám.
- Odpuzuje vodu.
- Vynikající krycí schopnost.
- Vysoká míra propustnosti vodních par.
- Odolnost proti povětrnostním vlivům, delší intervaly mezi nátěry.
- Snadno se nanáší.
- Má nízké povrchové napětí, vyplňuje trhliny až do 0,5 mm.
- Menší náchylnost ke znečištění.
- Mikro-porézní povrch netvoří film.

Aplikace:
MIG ESP je energeticky úsporná fasádní barva bez obsahu rozpouštědel s minerálním složením struktury. Může být aplikována na energetický úsporné ušlechtilé omítky, minerální podklady, nebo všechny typy omítek.
Další oblastí použití je obnova všech již malovaných ploch a starých izolací fasád (staré zateplovací systémy.) Barva je připravena k použití, před aplikací dobře promíchat. V případě potřeby lze ředit čistou vodou max. do 5% mezi nátěry (na základní, nebo střední nátěr) a max. do 2% pro uzavírací nátěr (poslední vrstvu). V závislosti na druhu a stavu podkladu je někdy nutné použít penetrační nátěr MIG E – Primer. Nanášet pomocí vhodného válečku, štětce, nebo stříkacím zařízením Airless v tenké a stejnoměrné vrstvě. Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu a volných částic, nebo separačních prostředků (např. oleje). Při nanášení teplota podkladu, nebo prostředí nesmí klesnout pod +5°C a vystoupit nad +30°C. Doba schnutí při 20° C a 65 % vlhkosti je cca 12 hod. Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí. Nenanášet na přímém slunci, za deště, nebo vyšší vlhkosti vzduchu. V případě pochybností, pokud jde o zpracování podkladu či konstrukčních vlastností, prosím požádat o radu!
Nemíchat s jinými typy barev. Okolní nenatírané části dobře zakryjte a chraňte proti postřiku barvou. Nářadí ihned po použití důkladně omýt vodou. Obaly na recyklaci musí být zcela vyprázdněné a čisté.

Kvalita:
Použití osvědčených a neustále kontrolovaných komodit zaručuje trvale dobrou kvalitu.
Nejmodernější výrobní zařízení zajišťují konstantní vlastnosti produktu. Ve vlastních laboratořích stavebních materiálů je kontinuálně prováděna kontrola kvality výrobků.

Spotřeba:
V závislosti na povaze a poréznosti podkladu cca 0,2 – 0,3 l / m2. Hrubý povrch zvyšuje spotřebu.

Obecné informace:
Barva je vyrobena tak, že poskytuje širokou ochranu proti vzniku plísní a hub. Díky optimální povrchové struktuře je povrch nátěru suchý a tím zabraňuje tvorbě řasám a houbám.

Skladování:
Skladovat v chladu, ale chránit před mrazem. Min.12 měsíců skladovatelnost v původně uzavřeném obalu. Viz. datum výroby – najdete ho na obalu nebo etiketě.

Balení:
Plastové kbelíky 5 l a 15 l + 25 litrů zvláštní vývozní kovové kbelíky. Plastové sudy 120 l. Kontejnery 1 000 l.

Technické údaje:
Je bez rozpouštědel, vodou ředitelná do 2-5 %, šetrnná k životnímu prostředí a bez zápachu, odpuzuje vodu, mikroporézní povrch netvoří film, vysoce propustná pro vodní páry Sd = 0,05 podle STN EN ISO 7783-2, kapilární nasákavost W = 24 hod. 0,05 m2 0,5 hod. podle DIN EN 1062-3, vzhled: matný (DIN 53778), pH 9 ± 1, hustota: 1,05 g/cm3 ± 0,1, viskozita: 1640 ± 500 mP, stupeň reflexe > 80 %, třída hořlavosti A2, COV / VOC: <1 g / l.

Právní informace:
Uvedené údaje jsou založeny na našich aktuálních technických znalostech a zkušenostech.
Informace o produktu jsou podávány podle nejlepšího vědomí a odpovídají současným technickým podmínkám. Poskytují pouze obecné pokyny a proto neosvobozují uživatele od vytváření vlastních zkoušek a testů vzhledem k množství faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich výrobků. Zákazník je v každém případě povinen ověřit použitelnost materiálu před aplikací v praktických podmínkách. Vliv na životní prostředí, aplikační aparáty a aplikační postupy jsou mimo oblast našeho vlivu, a tudíž i mimo naši právní odpovědnost. Platné stávající zákony a nařízení musí být dodržovány uživatelům na vlastní odpovědnost.

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Revize 2014 / 05

 
TOPlist